ESTETİK EĞİTİMDE GÜZEL VE İYİ ARASINDAKİ BAĞ

Yrd. Doç. Yusuf Baytekin BALCI Estetik alanın temel kavramı güzel ile ahlak alanının temel kavramı iyi arasında güçlü bir bağ vardır. Eski Yunan’dan günümüze kadar her iki kavram arasındaki ilişki tartışılmıştır. “Güzel” ve “iyi”nin aynı olduğu görüşlerin yanı sıra, farklı olduğunu savunan görüşlerde bulunmaktadır. Antik dönemdeki düşünürler, güzel ve iyi kavramlarını aynı olarak görmüşler, dolayısıyla estetik alanı etik bir temellendirme içinde ele almışlardır. Grek filozoflarının hepsinde; Sokrates, Ksenophon, Platon ve Aristo felsefesinde bu durum görülmektedir.…

Continue reading