Cart 0

Yrd.Doç. Nurettin Şahin Kimdir ?

1952 yılında Konya’nın Deştiğin kasabasında doğdu. Orta öğretimini 1970 yılında Akşehir Erkek İlk Öğretmen Okulu’nda tamamladı.

1973 de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu.

1982 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim kurumlarının değişik kademelerinde çalıştı.

1982’de Gazi Yüksek Öğretmen Okulu’na asistan olarak atandı.

1985 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü’nde Lisans Eğitimini tamamladı.

1987 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Sanatta Yeterlik aldı.

1994 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü’nde Yardımcı Doçent Kadrosuna atandı.

Halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Sanat Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

1992 yılında Ankara’da kurduğu kişisel atölyesinde sanatsal çalışmalarına devam etmektedir. 1973 yılından bu yana birçok karma ve grup sergisine katılmıştır.

Sanatçının “Vazodaki Çiçekler” adlı eseri 1993 yılında UNICEF koleksiyonunda tebrik kartı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Sanatçı, 1993 yılından günümüze kadar 25 kişisel sergi açmıştır.

Değişik kurum ve kuruluşların koleksiyonlarında ve müzelerde yapıtları bulunmaktadır.